Forum Yazı Kuralları

Laborans.org’un “Forum” bölümü, dışarıdan yazı kabulü için yaratılmıştır. Dışarıdan yazı kabulü her yazının sorgusuz ve kuralsız şekilde yayımlanması anlamına gelmemektedir. Gelen yazılar, aşağıda belirlenen “genel kurallar” çerçevesinde, editörler tarafından incelenir ve yayımlanıp yayımlanmama kararı verilir. Forumda yayımlanan ve kurallara uyan yazılar Laborans Kolektifi’nin genel siyasi eğilimini değil yazarın görüşlerini temsil eder. Editörler, gelen yazılarda, genel kurallar ve yazım kuralları çerçevesinde değişiklikler yapabilir ve değişikliklerin ciddiyetine göre yazarın onayına sunar.


1-) Laborans.org, Sosyalist Siyaset ve Kültür’ün yaygınlaşması için kurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda, Sosyalist Devrimci perspektifin daha da güçlenmesi için “Forum” bölümünü yaratmıştır. Forum bölümüne yollanacak yazılarda Anti-Kapitalist ve Sosyalist bir perspektif var olmalıdır.


2-) Forum bölümüne yollanan yazılarda ırkçı, cinsiyetçi, homofobik vb. nefret içeren ve ayrıştırıcı söylemler olmamalıdır. Kavramların tartışılması sınırsız değildir. Nefret söylemleri veya inkarın teorikleştirilme çabası, politik bir tartışmadan çıkılarak hedef alınan kesimlerin dışlanması anlamına gelmektedir.


3-) Laborans Kolektifi, tartışmaların politik düzlemde olduğu sürece ilerletici olduğuna inanır. Bunun için Forum bölümüne gelecek yazılar politik zeminde yazılmalıdır. Elbette politik düzlem kişilerin teorik/politik alandan ne anladığına göre nüans farkları yaratabilir. Fakat Laborans Kolektifi burada “genel” çerçeveyi esas almaktadır. Savunulan görüş, yapılmak istenen polemikte tespitler ve iddiaların altı doldurulmalıdır. Örneğin tarihsel örnekler veya cümleler, talep edildiğinde kanıtlanabilir bilgiler olmalı; dedikodu veya kulaktan duyma bilgiler ile tespitler inşa edilmemelidir. Forum bölümünde yayımlanan yazılara “genel kurallar” çerçevesinde cevap verme özgürlüğü vardır.